Funkcja blach – absorpcja dźwięku i światła

Blachy znamionują się rozmaitym poziomem przepuszczania następujących rezultatów dźwiękowych. Świadczy to, że układ i typy otworów warunkują możliwości dźwiękochłonne naszego materiału konstrukcyjnego. Najwyższy stopień przepuszczalności zapewniają rozwiązania zawierające prześwit w okolicach 50% całości materiału.

W największym stopniu popularne blachy zatem cechować się będą możliwością przedostawania się danego dźwięku poza ich zakres – wypróbuj blacha ocynkowana. Istnieje jednakże wiele rozwiązań zapewniających o wiele większy stopień pochłaniania odgłosów. Jednym z nich jest zastosowanie różnych sposobów perforacyjnych. Są w stanie one bo powodować takie rozbicie fal dźwiękowych, żeby nie przedostawały się one do dalszych pokoi, lub dalszej okolicy.

Możemy również zastosować metody wypełnienia blachy materiałami pochłaniającymi dźwięki. Tego rodzaju produktem jest, na przykład, wełna mineralna. Wykorzystanie, z jednej, wełny sprawi, iż będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrze wyciszonym produktem ozdobnym. Proces perforowania blach może występować na różnych dostępnych materiałach. Świadczy to, iż nie powinniśmy korzystać z rozwiązań zawierających określone parametry grubości. Wszystko zależy bowiem od użycia danego wytworu.

Oczywistym jest, że wszelkie blachy, jakie mają odszukać się z zewnętrznych obudowach, czy elementach konstrukcji muszą znamionować się większą grubością wzmacniającą ich atrybuty jakościowe. Części immanentnego wyposażenia, czy szczegóły dekoracyjne nie powinny realizować takich samych parametrów. Możemy wtedy dopełniać zabiegów perforacyjnych na o dużo cieńszych materiałach początkowych.

Podstawowe typy grubości blach do użytku wewnętrznego, to przedział od 0,5 mm do 1,0 mm. Tego rodzaju surowce stanowią najcieńsze propozycje blach, które można łatwo kształtować i użytkować w zakresie zabezpieczeń, czy tworzenia rozwiązań meblarskich. O dużo o wiele bardziej trwałymi konstrukcjami blach są materiały o grubości od 1,0 mm do 2,0 mm. Z uwagi na to, takie blachy możemy spokojnie stosować po zewnętrznych ścianach budynków, czy urządzeń przemysłowych.

Dodaj komentarz