Pomoc w rejestracji samochodu

Wielu z nas woli zakup auta używanego, niemniej jednak jednocześnie w należytym stanie i o wiele tańszego niż pojazd z gustownego salonu. Decydując się na taką odmianę nabycia auta musimy posiadać myśl, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatku, zaległego państwu. Wynika to stąd, iż komis automobilowy zobowiązany jest do uiszczania ryczałtu oraz jest najczęściej figurą fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru i usług.

Chodzi tu o atrakcyjny podatek VAT. Jeżeli dokonujemy kupna wozu u takiego naturalnie ludzie biznesu, należy zwrócić uwagę, aby w umowie zakupu zawarta pozostała klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wtedy Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wyznaczonej kwoty i będziemy mogli przezornie zarejestrować samochód na siebie. Należałoby także zwrócić uwagę na fakt, że w czasie takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, bo dwa procent wartości wozu pozostanie w opisującej nas oraz tak mocno nadwątlonej kieszeni.

Nieraz zdarza się tak, że zakupiony samochód notuje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – przetestuj pomoc na stronie Voal-Lublin. Wtenczas mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A składa wyłącznie jeden ze współwłaścicieli auta, we właściwym dla własnego punktu zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeśli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch różnych urzędach, pozostawia się im szansę wyboru, co do złożenia deklaracji. Taksa od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej oraz w dalszym ciągu terminem obowiązującym jest czas czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy zakupu. Nie należałoby zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, ponieważ w następnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji i Rejestracji Pojazdów. Bez konfirmacje zapłaty zaległego podatku nie osiągniemy zgody na zarejestrowanie auta na nasze nazwisko oraz samochód nie zostanie pozwolony do ruchu drogowego.

Dodaj komentarz