Studia magisterskie i doktorskie – pomoc fachowców w korekcie prac

Jeszcze parę lat temu w Polsce studia odbywały się systemem jednolitym. Najzwyczajniej w świecie każdy, kto dostał się na wymarzony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W co niektórych przypadkach okres ten trwał cztery oraz pół roku, w innych, na przykład w wypadku studiów medycznych sześć. Jednak w związku z ogólnie dominującym w krajowej edukacji trendem zniwelowania systemu szkolnictwa, też wyższego ze normami zagranicznymi, a chociaż tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, zadecydowano wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym obecnie studenci muszą w pierwszej kolejności uzyskać tytuł licencjata a dopiero potem, po dodatkowych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się więc sam czas studiowania, a jedynie zasady. Na początku zakwalifikować trzeba trzyletnie studia licencjackie. W tym okresie należy pozyskać fundamentalną wiedzę z danej dziedziny, którą weryfikuje praca licencjacka lub doktorska – tu w korekcie pomogą fachowcy z usługi korektorskie. W praktyce niejednokrotnie ciągle wygląda to tak, iż w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się aspekt materiału, może nieco okrojony, który uprzednio rozłożony był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, innymi słowy sześciu semestrach nauki, studenciaki podchodzą też do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace oraz zdają egzamin z całego materiału, jaki podczas studiów licencjackich powinni sobie przyswoić.

Ewidentnie studenci wielokrotnie narzekają na taki system, albowiem żąda od nich sporo większego wkładu pracy oraz zaangażowania. Należy również jednakże pamiętać, że z drugiej kwestii śmiały system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości niż wcześniejszy. Okazuje się na przykład, że po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, można kontynuować naukę na pokrewnym, jednakowoż totalnie innym kierunku. W rezultacie dana figura pozyskuje wykształcenie z dwóch dyscyplin, co czyni ją bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Oczywiście jeśli ktoś jest zaciekawiony daną dziedziną, może również w dalszym ciągu ja studiować i uzyskać tytuł magistra właśnie z niej.

Dodaj komentarz