Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych

Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, o ile ktokolwiek zdecyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzane do separatora muszą być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można również zdecydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną odpowiadającą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, jak i z bieżącymi przepisami prawnymi. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Szczegółowe wiadomości w temacie wykorzystania separatorów wskazane są na witrynie internetowej. Można też dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedawców. Jeśli okaże się to kiedyś niezbędne, zaprezentowana firma zaproponuje również serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory doskonale wywiązują się ze swojej roli, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: koalescencji i flotacji. Wtedy, w wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, bo po przekraczaniu wyznaczonego poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest parę modeli separatorów, wobec czego można wybrać taki, jaki spełnia jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Wybrane z nich mają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną, by w wypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj komentarz